Posted on

Tohto roku budeme Betlehemské svetlo odovzdávať na týchto miestach:

Obecný úrad v Kysaku – 18.12. dopoludnia

Základná škola v Kysaku – 18.12. o 9:40

Denný stacionár v Kysaku – 18.12. o 10:00

Kostol Ružencovej Panny Márie Obišovce – 22.12 na rannej omši

Kostol Všetkých Svätých Veľká Lodina – 22.12. o 8:15

Kostol sv. Michala Archanjela Kendice – 22.12. o 8:00

Kostol Najsvätejšej Trojice Haniska pri Prešove – 22.12. o 9:15

Kysak (domácnosti) – 23.12. od 13:00