S vašou podporou dokážeme sprostredkovať náš výchovný program, zmysluplné aktivity, skvelé zážitky, priateľstvá a pozitívne hodnoty tisíckam detí a mladých ľudí.
Veľmi si vážime vašu pomoc a úprimne vám ďakujeme.

názov organizácie: Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť
typ organizácie: občianske združenie
IČO: 37792725
sídlo:
V. Clementisa 16
080 01 Prešov

Formulár na poukázanie 2% z dane pre Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť

Sme zaregistrovaní Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov dvoch percent z daní fyzických a právnických osôb.

 

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov za daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte formulár na poukázanie 2%(3%) z dane pre Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť (tlačivo je priložené v obálke) – uviesť treba meno, bydlisko, rodné číslo a sumu zodpovedajúcu 2%.
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%(3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma) – novinka od roku 2016
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením nám doručte najneskôr do 20.04.2019

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 percentá z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v úvode článku.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie***doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 30.04.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie z bodu 1 a)
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.