Družinovky noývch členov: každú stredu o 17:30

Družinovky už existujúcej družiny: každý utorok o 17:30

Poznámka: Keďže momentálne prerábame klubovňu v priestoroch ZŠ, družinovky budú dočasne v budove prevádzkarne v Kysaku. Stretávať sa budeme pri bočnom vchode do OcÚ (vchod na matriku). 🙂