Posted on

Vážení skautskí rodičia,
ako sme už spomenuli, kvôli opatreniam spojeným s pandémiou COVID-19 musíme družinovky na nejaký čas obmedziť, aby sme neohrozili Vaše deti alebo seba. Aj napriek tomu nechceme úplne zastaviť našu činnosť a preto sme sa rozhodli, že dokiaľ to bude nutné budeme namiesto družinoviek mať raz týždenne „online družinovku“ – a teda spoločný videohovor na ZOOM-e, podobne ako majú deti v rámci dištančného vzdelávania v škole.

Najbližšia online družinovka bude 8.10. o 18:00. Podrobnosti Vám pošleme mailom a SMS.

8. oddiel Jozefa Murgaša Kysak