V jeden letný deň, keď slnko pálilo nezneziteľne, vracal sa Jozef Breza, teraz už Sršeň vlakom domov. Unavený sedel vo vlaku, keď tu zrazu nastúpila skupina skautov do toho istého vozňa. Medzi nimi bol aj jeho bratranec – Padre.  Porozprávali sa o skautingu a Sršňa to zaujalo. Opýtal sa Jozefa Okrajka – Amíka, či nechce ísť do Košíc ku skautom. A tak sa dohodli. Medzitým ešte zavolal zborovému vodcovi 118. zboru Biely kríž – Zobemu. Zobe bol zriedkakedy doma, lebo pracoval v inom meste, ale práve v tom čase bol doma. Bola to náhoda?

                V ten pamätný deň si Amík vykračuje Prešovom a z dlhej chvíle sa rozpráva s Michalom Novákom – Číňanom. Amík spomenul, že sa chystá na skauting. Číňan povedal: „Dobre, idem s tebou.“ A tak sme sa presunuli na Furču do klubovne (Krosnianska ulica).

                Čas plynul a z Kysaku pribudli ďalší členovia – Hej a Bravčo. To bol dôvod, aby sme mali vlastnú družinovku u nás – v Kysaku. Pamätného dňa 8.6.2005 vznikla družina Kamzíkov. Stretávali sa na južnej strane hradu, kde mávali družinovky na celtách, otravovaní komármi. Dňa 10.-12.6.2005 sa 4 členovia družiny Kamzíkov zúčastnili Skautského antropoidu (adrenalínová súťaž) ako jediní reprezentanti Východoslovenskej skautskej oblasti. Tam, v náročných podmienkach upršaného Súľova sa rysovali základy budúceho oddielu. Od obce dostali provizórnu klubovňu – kinosálu kultúrneho domu, kde sa mohli stretávať.

                Postupne pribúdali ďalší členovia, medzitým sa družina vybrala na Skauti Tatrám – akciu na obnovu kalamitou zničených Tatier. Boli to prvé dva týždne v auguste. Pretože bola budúcnosť 118. zboru neistá, pripravoval sa vznik samostatného oddielu, ktorý by patril priamo pod oblasť. Dva týždne pomáhali Tatrám a medzitým mali prvé neoficiálne oddielové rady, rokovania. Radili sa so skúenými skautmi nielen zo Slovenska. Strávili desiatky hodín úvahami, analýzami a diskusiami. Záver bol jednoznačný: „Chceme oddiel.“

                Na oblastnom zraze 27.8.2005 bola načrtnutá problematika oblastným činovníkom Veľkému Medveďovi a Mufimu a neoficiálne sa oddelil oddiel od vtedajšej 118-tky. Dňa 1.9.2005 vznikol 8.oddiel Jozefa Murgaša Kysak. Do konca septmbra dosiahol počet členov číslo 19.

                V nedeľu 8.1.2006 o 16:00 bola mimoriadna oddielovka, ktorej sa zúčastnili aj Veľký Medveď  – vodca oblasti, Mufi – oblastný účtovník a Tammy – oblastný koordinátor. Urobili audit oddielu a oficiálne podpísali registračný hárok oddielu. V tom čase mal 21 členov, 3 družiny: Kamzíci – roveri, Srnky – skautky a Vlci – skauti. (Autor: Sršeň)