Posted on

Vážení skauti, skautky a skautskí rodičia,

ako je u nás zvykom, na jeseň vždy zahajujeme nový skautský rok. Tohto roku to budeme musieť kvôli pandémii COVID-19 odložiť. Robíme to preto aby sme Vaše deti a ani seba neohrozovali. Preto bude tento skautský rok vyzerať trochu ináč ako minulé roky. O ďalšom fungovaní Vás budeme čoskoro informovať. Hneď ako to bude možné, opäť obnovíme činnosť.